Under mitt år som vikarierande internationell samordnare på ST har jag bland annat besökt Togo, Burkina Faso, Ukraina och Botswana för att träffa andra fackligt engagerade. Det som blir tydligt vid sådana här resor är hur vissa fackliga frågor, exempelvis rekryteringen av unga medlemmar, är en gemensam utmaning för fackföreningsrörelsen i stora delar av världen. Tydligt är också hur mycket facket har att vinna på att samarbeta över landsgränserna.

För ST är det viktigt att inte bara arbeta med internationella frågor utan även sprida detta engagemang bland våra medlemmar och förtroendevalda. Det gör vi bland annat genom vårt internationella stipendium.

Två gånger per år delar ST ut ett stipendium till yrkesverksamma medlemmar som vill genomföra en utlandsstudie med facklig anknytning. Stipendiet är även öppet för studerandemedlemmar att söka, läs mer om detta på studentbloggen. Vi vill ha din ansökan senast den 1 mars.

En till tre sökande per termin tilldelas upp till 10 000 kronor vardera. Stipendiaterna väljs utifrån kvalitets- och genomförbarhetskriterier samt ämnets relevans. Ju närmre ämnet ligger de frågor och/eller länder som ST arbetar med, desto mer ökar du dina chanser till att få ett stipendium. Du kan hämta inspiration från STs internationella projekt här samt här.

Genom att söka STs stipendium ges du även möjlighet till att få ytterligare pengar från Stiftelsen TCOs internationella stipendiefond till statsminister Olof Palmes minne.

Skicka din stipendieansökan till anna.lindman@st.org eller posta den till Fackförbundet ST, Box 5308, 102 47 Stockholm. Märk kuvertet ”Internationellt stipendium”. Glöm inte att sista ansökningsdatum är den 1 mars.

Allt du behöver för din ansökan hittar du här.

Välkommen med din ansökan!