Vad skulle du göra med 50 000 extra per år eller 4200 i månaden? Det är en fråga du kan ställa dig, i alla fall om du är man. För så mycket mindre tjänar kvinnor i genomsnitt än män. Du kan också se det som att kvinnor arbetar gratis en timme om dagen, från kl. 16.00, varje dag.

Trots att lika lön för lika eller likvärdigt arbete borde vara en självklarhet är skillnaden mellan kvinnors och mäns löner fortfarande 12,5%. Kvinnor har lägre lön än män inom alla sektorer och i stort sett alla yrken på den svenska arbetsmarknaden.

Ibland brukar man prata om vägd löneskillnad, det vill säga när skillnader i yrke, sektor, utbildning och ålder vägts in. Då är siffran istället 4,6%. Det är en mer bekväm siffra, men det finns trots det en viktig anledning till att prata om den faktiska löneskillnaden. Syftet är att synliggöra att det handlar om en struktur där kvinnors arbete och kvinnodominerade yrken värderas lägre på hela arbetsmarknaden. Det brukar också kallas för värdediskriminering.

Om man tar hänsyn till att kvinnor också jobbar mer deltid tjänar en kvinna i genomsnitt 3,6 miljoner kronor mindre än en man under ett arbetsliv. Detta får ekonomiska konsekvenser under hela livet, kvinnor får i genomsnitt 6 000 kronor mindre i pension än män varje månad.

Fackförbundet ST är medlemmar i 16.00-rörelsen för att uppmärksamma och driva på för jämställda löner. 16:00-rörelsen ställer tre krav för att åtgärda de ojämställda lönerna.

  1.  Jämställd föräldraförsäkring.
  2. Samma rätt till heltid och trygga anställningsformer.
  3. Att även strukturella löneskillnader synliggörs och åtgärdas.

Vill du också delta i kampanjen? På Internationella kvinnodagen kl. 16:00 delar vi vårt gemensamma budskap i sociala medier, fäst klockslaget på din profilbild och skriv “Efter kl. 16:00 jobbar kvinnor gratis. Varje dag. Dags för #lönheladagen!″

——

16:00-rörelsen är en sammanslutning av politiska kvinnoförbund, fackliga organisationer och kvinnorörelsens organisationer som tillsammans arbetar för att även kvinnor ska få lön hela dagen