Inläggsarkiv för inlägg kategoriserade under
Vad är det som gör att vissa arbetsplatser är friskare än andra?
5 september, 2016 av

Varför är vissa arbetsplatser friskare än andra? Om friskfaktorer istället för riskfaktorer

Arbetsmiljöforskningen börjar allt mer att snegla på friskfaktorer istället för riskfaktorer. Vad är det som gör att vissa mår bra på jobbet medan andra drabbas av arbetssjukdomar, värk, förslitningar eller depressioner? Hur gör vi då för att skapa arbetsplatser för hälsa, meningsfullhet och arbetsglädje? Forskningen har kommit fram till att det finns tio friskfaktorer som är absolut viktigast för hälsosamma arbetsplatser. Här berättar vi mer om dem:

Läs hela inlägget
Annika Strandhäll
31 augusti, 2016 av

Vad är hälsoväxling?

Om du vill förstå vad hälsoväxling är så är detta läsningen för dig. Vi i ST har nyligen tecknat en avsiktsförklaring om hälsoväxling med vår motpart Arbetsgivarverket.

Läs hela inlägget
Allt fler fast i ekorrhjulet
28 april, 2016 av

Allt fler européer fastnar i jobbstressen

Världsarbetsdagen uppmärksammar arbetsmiljösamarbete inom Europa: Allt fler européer tycker att stressen ökar i arbetslivet. 8 av 10 löntagare tror att stressen kommer att öka lavinartat på jobbet framöver. Hur går det ihop med politikernas önskan om att vi ska jobba längre? Enbart 4 av 10 européer räknar med att kunna arbeta till 65 år eller länge, medan 17 procent inte tror att de kan arbeta mer än till 59 år.

Läs hela inlägget
moraletik
7 april, 2016 av

Avtal 16 – alltmer en fråga om etik och moral

Ledningen på Skatteverkets agerande, som uppdagades genom Panama Leaks, är bara en i raden av nyheter om ett moraliskt förfall och brist på omdöme hos makthavare. Nu gäller att fortsatt vara en attraktiv arbetsgivare med förtroende hos anställda och allmänhet. Jag efterfrågar ett ledarlyft inom statligt uppdrag för stöd både till de som ska leda verksamheterna och de som ska jobba i den. Avtal 16 handlar alltmer om anständighet och rimliga fördelningar.

Läs hela inlägget
Anders Danielsson, GD på Migrationsverket
9 februari, 2016 av

Satsa på Migrationsverkets personal

Migrationsverkets medarbetarundersökning visar på lågt förtroende från medarbetarna för ledningen. Att förklara det med höstens höga arbetsbörda räcker inte. Om ledningen vill få ordning på detta måste de börja lyssna på våra medlemmar.

Läs hela inlägget
Nya regler inom arbetsmiljö
9 december, 2015 av

Snart nya regler mot stress och för en bättre psykosocial arbetsmiljö

Nu skärps reglerna för bättre psykosocial arbetsmiljö. Den 31 mars 2016 börjar de nya reglerna gälla som är anpassade till dagens arbetsliv och förtydligar vad arbetsgivare och arbetstagare ska göra inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Läs hela inlägget
Drygt 1 av 10 känner sig delaktig i arbetsgivarens IT-investeringar
10 november, 2015 av

Ge medarbetarna inflytande över IT-utvecklingen i staten

Den arbetsgivare som vill främja den psykiska hälsan för sina anställdas ska se till att de får kontroll och inflytande som svarar mot de krav de ställs för, med tydliga mål. Hälsofrämjande är också anställningstrygghet, och balans mellan insats och belöning, och mellan arbete och fritid. Det gäller inte minst när IT-verktyg ska utvecklas. Involvera medarbetarna i utvecklingsprocessen och se till att IT blir en friskfaktor istället för en risk. Det behöver inte vara svårare än så.

Läs hela inlägget
Hur står det till med arbetsmiljön i staten?
21 oktober, 2015 av

Arbetsmiljö i fokus: Varför tillåter vi att 200 personer dör av jobbstress i Sverige varje år?

Just nu pågår EUs arbetsmiljövecka och vi firar skyddsombudets dag. Minst 200 personer dör av jobbstress varje år i Sverige. Vilka arbetsmiljöutmaningar finns på statens område? ST-bloggen frågade Britta Lejon

Läs hela inlägget
Fackförbundet ST
22 september, 2015 av

ST välkomnar skärpning av det psykosociala arbetsmiljöarbetet

Idag har Arbetsmiljöverket beslutat om en ny föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö. Regler om om arbetsbelastning, arbetstider och kränkande särbehandling ingår i föreskriften. Målet är att minska den arbetsrelaterade ohälsan och få ner sjukskrivningarna.

Läs hela inlägget
Britta Lejon och Ylva Johansson
18 september, 2015 av

Psykosociala arbetsmiljörisker tuffast att åtgärda

Psykosociala riskfaktorer och belastningsbesvär är de största arbetsmiljöproblemen på europeiska arbetsplatser. Sverige och övriga nordiska länder har en hög andel arbetstagare som upplever stress i arbetet, visar en ny stor europeisk studie.

Läs hela inlägget
Moder Svea, staty av Rolf Adlersparre, Stora Nygatan i Stockholm
10 september, 2015 av

ST skänker 150 000 kr till UNHCR och värnar rättssäkerheten i asylprövningen

ST skänker 150 000 kronor till UNHCR. Men det krisläge som uppstått kräver också en väl fungerande mottagning och en rättssäker prövning av asylärenden. Migrationsverket måste ges tillräckliga resurser och en bra arbetsorganisation så att rättssäkerheten och myndighetsutövningen kan garanteras. På så vis kan Sverige fortsätta att vara ett öppet och rättssäkert samhälle.

Läs hela inlägget