I september besökte ST Bryssel tillsammans med SEUU – State Employees Union of Ukraine. Samarbetet mellan ST och SEUU har pågått sedan 2006 och syftar till att stärka kunskaperna om fackligt arbete hos SEUUs förtroendevalda samt att stärka förbundets demokratiska strukturer. STs internationella projekt bekostas till cirka 90 % av offentliga medel förmedlade via Sidas anslag till aktörer inom civilsamhället. Resterande 10 % bekostas via din medlemsavgift.

 
Besöket syftade till att förbereda SEUUs förtroendevalda på hur ett framtida ukrainskt EU-medlemskap skulle påverka landet politiskt och administrativt. Vi besökte därför olika EU-institutioner men hann även med att träffa representanter från bland annat Fackliga Brysselkontoret, svenska EU-representationen samt Ukrainas ambassad. Genom föreläsningar och workshops ska deltagarna sprida vidare kunskaperna till andra inom SEUU.

 

Jaap Wienen, vice ordförande för ITUC samt Yurii Pizhuk, vice ordförande för SEUU

 

Thomas Åding från STs styrelse, tolken Liudmyla Striliana samt Marita Ulvskog

Thomas Åding från STs styrelse, tolken Liudmyla Striliana samt Marita Ulvskog

 

Sveriges övergripande bistånd till Ukraina har fokus på demokratiutveckling och på ST är vi varma förespråkare av fackets roll i samhälleliga demokratiseringsprocesser (en roll som nyligen har fått det finaste av erkännanden genom Nobelkommitténs val att dela ut årets fredspris till bland annat en facklig organisation). Ett fackförbund är ju i sig en demokratisk organisation och har därför goda möjligheter att påverka omgivande samhälle i samma riktning.

 
Från både STs och SEUUs sida finns det en positiv syn på att integrera Ukraina i EU. Vid möten med människor i framförallt Kiev och de västliga delarna av landet blir det tydligt att majoriteten av ukrainarna vill se ett självständigt, demokratiskt Ukraina som är en del av Europa. Genom ditt medlemskap i ST bidrar du till att Ukrainas statsanställda är väl förberedda på en europeisk integrering och har kompetensen att leda en statsförvaltning värdig en modern demokrati.

 

_DSC5799 (2)