Inlägg av Torbjörn Carlsson
Torbjörn Carlsson
Torbjörn Carlsson, utredare på ST, är generalist men har ett särskilt öga för arbetsmiljöfrågor, har en bakgrund i Försäkringskassan som förtroendevald och ombudsman, sedan 2003 är jag på ST. Då och då arbetar jag med uppföljning och utvärdering - något som vi som enskilda och organisation kan lära oss mycket av. De fackliga grundvärderingarna sitter i ryggmärgen vågar jag påstå - sedan måste man vara vaken för att tiderna förändras.
4 november, 2014 av

Stress och vad vill regeringen?

I förra veckan hölls Arbetsmiljöriksdagen som är en årlig träff med representanter från myndigheter, fack, arbetsgivare med flera som är engagerade i arbetsmiljö. Arbetsmiljöverket står som arrangör och ett viktigt inslag var deras rapport om en EU-kampanj för att motverka stress i arbetslivet. Kampanjen vill lyfta fram att friskare arbetsplatser förebygger stress. I Arbetsmiljöverket statistik […]

Läs hela inlägget
29 september, 2014 av

Är allt frid och fröjd med statens arbetsmiljö?

Arbetsgivarverkets rapport ”Arbetsmiljö i statlig sektor 2013”. Rapporten pekar på vikten av friskfaktorer i arbetslivet som vi ska vårda och förstärka. Men i rapporten saknas en uttalad ambition att förbättra arbetsmiljön.

Läs hela inlägget
22 maj, 2014 av

Sätta gränser för arbetet!

Det gränslösa arbetet – om att arbetstid och fritid flyter samman, gränsen mellan de bägge blir allt mer otydlig. Eller snarare att den tid som är tänkt att vara fritid används till arbete. Att dra gränser

Läs hela inlägget
1 april, 2014 av

Riksdagen ställer krav på regeringen om arbetsmiljön

Riksdagen trycker på för en bättre arbetsmiljö. Arbetslivsforskningen behöver samlas och stärkas.

Läs hela inlägget
14 februari, 2014 av

Arbetsgivaren ska polisanmäla hot och våld mot anställda!

Myndigheterna ska ha system för incidentrapportering av hot och våld. Arbetsgivaren ska svara för polisanmälan när hot och våld inträffar på arbetsplatsen

Läs hela inlägget
24 januari, 2014 av

Nolltolerans mot hot och våld i arbetslivet!

Det är nödvändigt att man tar tag i problemet med hot och våld mot politiker. Lika angeläget är att de anställda som ska utföra det politikerna beslutar om kan gå till en trygg arbetsplats fri från hot och våld.

Läs hela inlägget
26 november, 2013 av

Kontorslandskap och påverkan på arbetsmiljön!

De statliga myndigheterna har sedan en tid ett krav på sig att sänka lokalkostnaderna. Naturligtvis är det bra att statliga myndigheter kan minska sina lokalkostnader – men det ska inte ske på bekostnad av arbetsmiljön. Kravet innebär att många av de myndigheter som har sina kontor centralt exempelvis i Stockholm flyttar från de centrala delarna […]

Läs hela inlägget
23 oktober, 2013 av

Skyddsombudens dag!

  I samband med Skyddsombudens dag idag möter ST riksdagsledamöter för att beskriva arbetsmiljön inom STs områden och hur den kan förbättras. Framför allt kommer vi ta upp ett ökat problem med hot och våld på arbetsplatserna. I STs Temperaturmätare Arbetsmiljön 2012 svarade en stor andel av STs skyddsombud, 41 procent, att det förekommer hot […]

Läs hela inlägget
Försäkringskassan
30 september, 2013 av

”Ha skylten kvar?” – Statlig service utan lokal närvaro

Staten bör ta ett särskilt ansvar för att medborgare och företag ska ha tillgång till en grundläggande nivå av kommersiell service. Exempelvis nämns att antalet livsmedelsbutiker har minskat kraftigt och att lanthandeln även kan fungera som förmedlare av offentligt service så som apotek.

Läs hela inlägget
11 september, 2013 av

Våga säga din mening!

I våras presenterades en forskningsrapport om vilka principer som styr nationella myndigheters kommunikationsarbete. Rapporten går igenom ett stort antal myndigheter för att granska deras kommunikationsarbete. Runt 350 styrdokument från över 170 myndigheter har granskats. Ett viktigt resultat i rapporten är att det finns konflikter mellan olika principer i myndigheternas kommunikationsstrategier när syfte och mål formuleras. […]

Läs hela inlägget
Psykosocial arbetsmiljö
12 juni, 2013 av

Psykosocial arbetsmiljö – Arbetsmiljöverkets psykosociala föreskrift

I STs rapport Temperaturmätare Arbetsmiljö 2012 framgår att STs skyddsombud är mindre nöjda med den psykosociala arbetsmiljön jämfört med den fysiska – c:a 18 procent bedömer att den psykosociala arbetsmiljön är dålig eller mycket dålig.

Läs hela inlägget