Inlägg av Per Sjödin
Per Sjödin
Ombudsman på STs förhandlingsenhet. Arbetar i huvudsak med lönestatistik och pensionsfrågor samt ansvarig för universitets och högskoleområdet. Har arbetat i den fackliga rörelsen med varierande frågor i 10 års tid. Exilnorrlänning som tror på att alltid sätta medlemmarna i centrum.
14 februari, 2014 av

Sifferlösa löneavtal ger mer makt åt arbetsgivaren

Sifferlösa avtal var på tapeten i tisdags när medlingsinstitutet bjöd in parterna på arbetsmarknaden för debatt och dialog kring sin syn för en bra lönebildning. Här kommer först lite bakgrund varför arbetsgivaren vill ha sifferlösa avtal och varför fackförbund väljer att teckna dessa avtal samt några argument för att det långsiktigt bästa ur ett arbetstagarperspektiv […]

Läs hela inlägget
9 december, 2013 av

Lön, hur bildas det på en arbetsplats?

Lön är en fråga som alltid väcker mycket känslor och det är ett fackförbunds kärnuppgift att driva och bevaka sina medlemmars intresse i lönefrågor. Vid enkäter till medlemmar om vilka frågor som det är viktigt att fackförbund driver hamnar alltid lön högt upp och oftast högst på listan. Att överhuvudtaget få lön för sitt arbete […]

Läs hela inlägget
Player make move with white pawn on board
4 november, 2013 av

Förhandlingsstrategier

Mitt förra blogginlägg handlade om vad som menas med förhandlingar och här kommer en uppföljning på olika strategier som förhandlingsparter använder för att komma överens på så sätt att ens egna önskemål och krav blir tillgodosedda som är möjligt. Ingen förhandling är exakt den andra lik och en strategi som fungerar bra en gång kan nästa […]

Läs hela inlägget
10 oktober, 2013 av

Att komma överens

Efter sommaren har förhandlingar genomförts med arbetsgivarverket som har resulterat i ett nytt avtal för de statligt anställda inom arbetsgivarverkets område (Avtal).  Förhandlingar uppmärksammas ofta i medier, gärna knutet till politik eller fackföreningssammanhang. Ordet som sådant är ganska abstrakt – näst intill mytomspunnet.  Men vad menas egentligen med förhandlingar? Förhandlingar sker överallt vardagslivet. I många […]

Läs hela inlägget
24 september, 2013 av

Statens kaka må vara liten men ska den vara säker för oorganiserade?

Trygghetsavtalet är framförhandlat för att öka tryggheten för de statligt anställda. Avtalet kompletterar bland annat för den som blir arbetslös så att hon eller han får ut 80 % av sin tidigare inkomst, liksom hjälp att hitta nytt arbete samt förlängd uppsägningstid vid uppsägning på grund av arbetsbristsituationer. Bakgrunden till trygghetsavtalet var de statliga livstidsanställningarna […]

Läs hela inlägget
om hur vi samlar i burk till pensionen
5 september, 2013 av

Tjänstepension – En av de viktigaste fackliga frågorna.

Många tycker att det är viktigt att själva kunna påverka när de ska gå i pension. Att känna sig tvingad att arbeta fast att hälsan sviker är ingen rolig tanke. Tjänstepensionen är ett betydelsefullt redskap för att människor ska ha råd och möjlighet att gå i pension på sina egna villkor. Därför är tjänstepensionen en […]

Läs hela inlägget
5 juli, 2013 av

Vi vill inte vänta till år 2036!

Löneskillnaderna mellan kvinnor och män i staten har gått från cirka 18% år 2000 till cirka 12% år 2012. Det är en minskning med i genomsnitt cirka 0,5% per år. Det är bra att skillnaderna minskar men det går alldeles för långsamt, med nuvarande takt kommer vi att först år 2036 ha helt jämställda löner.

Läs hela inlägget
19 juni, 2013 av

Vi vill också ha jämnare löneomräkning!

Det är inte så vanligt att någon på Arbetsgivarverket skickar in en insändare i vår tidning Publikt. I detta fall kom det som en positiv överraskning då insändaren visar på något som ligger i våra medlemmars och arbetsgivarens intresse samtidigt. Roger Vilhelmsson, chefekonom på Arbetsgivarverket, föreslår i tidningen Publikt en modell för ett jämnare löneomräkningssystem. […]

Läs hela inlägget