Inlägg av Karin Brunzell
Karin Brunzell
Karin Brunzell, internationell sekreterare på ST. Tycker det är viktigt med bra arbetsvillkor för alla, inte bara för oss i Sverige. Jag skriver om gemensamma utmaningar för statligt anställda i Europa och om tuffa arbetsvillkor i andra länder. ST i världen helt enkelt.
14 januari, 2016 av

En seger för arbetstagare och öppenhet

EU beskrivs ofta som ett hot mot vårt Svenska sätt att organisera arbetsmarknaden. Risken finns att vi anpassar oss till lägre nivåer för att konkurrera på samma villkor. Det är en risk vi måste ta på största allvar, och därför driva ett ständigt förbättringsarbete inte bara i Sverige utan även på EU-nivå. Ett bra exempel […]

Läs hela inlägget
Strejk
18 februari, 2015 av

Värna vår rätt att strejka!

Fram till slutet av 2007 levde vi i tron att Kollektivavtalen och strejkrätten var skyddade genom speciella garantier i förhållande till det svenska medlemskapet till EU. I dag står det utom allt tvivel att det finns en motsättning mellan den svenska arbetsrätten och reglerna i EU om en marknad fri från ”hinder”.

Läs hela inlägget
9 oktober, 2014 av

I Kiev är allt som vanligt men ändå inte.

Det är Putin, storpolitiken, korruptionen, oligarkerna och ett uselt Ukrainskt ledarskap som lett fram till det krig vi ser idag.

Läs hela inlägget
4 mars, 2014 av

Kampen om Ukraina

Vi som trodde att det kalla kriget var över och hoppades på en bättre värld får nog vänta ett tag till. Det sätt världens ledare valt att reagera på utvecklingen i Ukraina visar på bristande förståelse för de händelser som utspelas inför våra ögon, och påvisar en brutal oförmåga att samarbeta för en säkrare värld. […]

Läs hela inlägget
EU
13 maj, 2013 av

Europakrisen höjer kraven på den offentliga sektorn

Den höga arbetslösheten hotar den sociala stabiliteten i samhället, och våra välfärdssystem. När otryggheten växer och klyftorna i samhället ökar, höjs även kraven på den offentliga sektorns förmåga att leverera tjänster av god kvalitet och hög professionalism.

Läs hela inlägget