Inläggsarkiv för september, 2015
Fackförbundet ST
22 september, 2015 av

ST välkomnar skärpning av det psykosociala arbetsmiljöarbetet

Idag har Arbetsmiljöverket beslutat om en ny föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö. Regler om om arbetsbelastning, arbetstider och kränkande särbehandling ingår i föreskriften. Målet är att minska den arbetsrelaterade ohälsan och få ner sjukskrivningarna.

Läs hela inlägget
21 september, 2015 av

ST efterlyser kompetensutveckling för tjänstemän

ST om regeringens förslag till statsbudget 2016: ST välkomnar första steget mot en hållbar a-kassa mellan två jobb, utbildningssatsningar mot arbetslösheten men saknar investeringar i kompetensutveckling för tjänstemän och för andra redan yrkesarbetande. Regeringen behöver även lägga skarpa förslag för att åtgärda åldersdiskrimineringen i arbetslivet.

Läs hela inlägget
Motrovagnståg på järnvägsområde med många växlar. Foto: Mikael Tigerström. CC-BY
18 september, 2015 av

Trafikverkets medarbetare har inga guldbyxor

Regeringens utredning om järnvägens organisation har presenterat flera bra förslag men den verkar glömma att Trafikverket behöver pengar för att genomföra dem. Trafikverkets anställda har inga guldbyxor att ösa pengar ur. Utan mer resurser riskeras medarbetarnas arbetsmiljö och även underhållet av järnvägen.

Läs hela inlägget
Britta Lejon och Ylva Johansson
18 september, 2015 av

Psykosociala arbetsmiljörisker tuffast att åtgärda

Psykosociala riskfaktorer och belastningsbesvär är de största arbetsmiljöproblemen på europeiska arbetsplatser. Sverige och övriga nordiska länder har en hög andel arbetstagare som upplever stress i arbetet, visar en ny stor europeisk studie.

Läs hela inlägget
Fackförbundet ST
14 september, 2015 av

Tre lösningar för att statstjänstemän ska kunna jobba längre

I framtiden kommer vi alla behöva jobba längre och som fackförbund måste vi ta ansvar för att hitta lösningar för ett längre arbetsliv där människor orkar arbeta. Vi föreslår en extra premie så att medarbetare själv kan välja när de vill trappa ned, rätt till delpension och möjlighet att byta jobb via Trygghetsstiftelsen när kroppen inte orkar med.

Läs hela inlägget
Moder Svea, staty av Rolf Adlersparre, Stora Nygatan i Stockholm
10 september, 2015 av

ST skänker 150 000 kr till UNHCR och värnar rättssäkerheten i asylprövningen

ST skänker 150 000 kronor till UNHCR. Men det krisläge som uppstått kräver också en väl fungerande mottagning och en rättssäker prövning av asylärenden. Migrationsverket måste ges tillräckliga resurser och en bra arbetsorganisation så att rättssäkerheten och myndighetsutövningen kan garanteras. På så vis kan Sverige fortsätta att vara ett öppet och rättssäkert samhälle.

Läs hela inlägget
7 september, 2015 av

Länge sen sist men idag höjs a-kassan

Idag gör vi tummen upp för att a-kassan höjs. Den första höjningen på hela 13 år. Inom TCO-familjen har vi länge jobbat för att a-kassan ska bli en omställningsförsäkring från ett jobb till ett annat. En starkare a-kassa tjänar vi alla på, individen, samhället och svensk ekonomi. Ett bra steg på vägen idag – men fler behövs.

Läs hela inlägget
3 september, 2015 av

STs internationella stipendium

Varje termin ges yrkesverksamma medlemmar och studerandemedlemmar i ST möjligheten att söka STs internationella stipendium. Vi vill ha din stipendieansökan senast 1 oktober.

Läs hela inlägget
2 september, 2015 av

Stäng av!

Jag skulle inte tro att jag är ensam om att ha suttit på möten där mobilerna varit huvudattraktionen för de flesta runt sammanträdesbordet. I dag verkar det vara självklart att lägga telefonen framför sig för att hela tiden kunna kolla om det kommer något mejl eller intressant sms. Föreställningen om att en alltid måste vara […]

Läs hela inlägget