Inläggsarkiv för mars, 2015
Kör regeringens flyttlasspolitik i diket?
25 mars, 2015 av

Hur står det till med öppenheten i staten?

Sverige brukar ligga i topp när vi mäter medborgarnas förtroende för staten. Öppenhet och transparens anses vara viktiga förklaringar. En grundsten i demokratin är meddelarskyddet som innebär att statligt anställda har rättigheter att berätta offentligt om brister eller oegentligheter på arbetsplatsen. Tanken är att medborgarna alltid ska kunna granska hur skattemedel används och att korruption […]

Läs hela inlägget
23 mars, 2015 av

Var på kartan ska Länsstyrelserna vara?

Antalet landsting ska minska och slås ihop till regioner föreslår regeringen. Men vad händer då med Länsstyrelserna när länsindelningarna förändras? De två organisationerna hänger ihop.

Läs hela inlägget
9 mars, 2015 av

Tco och Saco inte fackföreningsrörelsen?

Regeringen har startat ett framtidsarbete och säger sig ha en bred representation i analysgrupperna. Bland annat från Fackföreningsrörelsen. Men ingen från Tco eller Saco är med.

Läs hela inlägget
4 mars, 2015 av

Sätt stopp för hot och våld mot statliga tjänstemän

Hur vi har det på jobbet är en av STs viktigaste frågor. För att få veta mer om hur det står till har vi tagit tempen på arbetsmiljön inom staten. Vi har frågat alla STs skyddsombud om hur högt det är till tak på jobbet? Finns det företagshälsovård? Hanteras hot och våld och samverkas det […]

Läs hela inlägget
2 mars, 2015 av

Skattefusket inom EU

Genom fallet Luxembourg Leaks uppmärksammades en omfattande skatteplanering inom EU. Den skatteförlust som fuskandet leder till tros för hela EU årligen uppgå till ofattbara 1000 miljarder Euro. Trots att medlemsländerna skulle behöva ökade resurser för att stävja fusket sker stora personalnedskärningar inommånga EU-ländernas skattemyndigheter, en trend som riskerar att stjälpa snarare än hjälpa.

Läs hela inlägget