Inläggsarkiv för september, 2013
Försäkringskassan
30 september, 2013 av

”Ha skylten kvar?” – Statlig service utan lokal närvaro

Staten bör ta ett särskilt ansvar för att medborgare och företag ska ha tillgång till en grundläggande nivå av kommersiell service. Exempelvis nämns att antalet livsmedelsbutiker har minskat kraftigt och att lanthandeln även kan fungera som förmedlare av offentligt service så som apotek.

Läs hela inlägget
24 september, 2013 av

Statens kaka må vara liten men ska den vara säker för oorganiserade?

Trygghetsavtalet är framförhandlat för att öka tryggheten för de statligt anställda. Avtalet kompletterar bland annat för den som blir arbetslös så att hon eller han får ut 80 % av sin tidigare inkomst, liksom hjälp att hitta nytt arbete samt förlängd uppsägningstid vid uppsägning på grund av arbetsbristsituationer. Bakgrunden till trygghetsavtalet var de statliga livstidsanställningarna […]

Läs hela inlägget
20 september, 2013 av

Från bildningsuniversitet till butik

Nyligen sa en av regeringens tjänstemän att myndighetsformen har kommit till vägs ände när det gäller universitet och högskolor. Han vill i stället privatisera dem. Då kan universiteten agera som egen juridisk person och teckna avtal, ta emot donationer, bilda bolag och äga fastigheter. Ja, som vilket företag som helst! Jag skulle vilja säga att […]

Läs hela inlägget
18 september, 2013 av

Avstamp – en vassare Arbetsförmedling

Igår kom då beskedet. Mitt i regeringsförklaringen berättade statsministern att nu ska Arbetsförmedlingen utredas. Inga direktiv är färdiga än. Det känns lite hastigt påkommet men, men… ST har länge drivit på för att skapa en effektiv Arbetsförmedling som ger stöd och service i till arbetsgivare och jobbsökande i hela landet. Vi välkomnar beskedet om en […]

Läs hela inlägget
17 september, 2013 av

Finska erfarenheter av Högskolestiftelser

I fredags höll SULF (Sveriges universitetslärarförbund) och Akademikerförbundet SSR en hearing med anledning av regeringens promemoria om Högskolestiftelser. Den vanligaste kommentaren var att man inte förstod varför departementet  hade så bråttom och varför man gett sektorn så kort remisstid. Jag instämmer förvisso i det men tycker ändå att det var synd att så mycket av […]

Läs hela inlägget
11 september, 2013 av

Våga säga din mening!

I våras presenterades en forskningsrapport om vilka principer som styr nationella myndigheters kommunikationsarbete. Rapporten går igenom ett stort antal myndigheter för att granska deras kommunikationsarbete. Runt 350 styrdokument från över 170 myndigheter har granskats. Ett viktigt resultat i rapporten är att det finns konflikter mellan olika principer i myndigheternas kommunikationsstrategier när syfte och mål formuleras. […]

Läs hela inlägget
om hur vi samlar i burk till pensionen
5 september, 2013 av

Tjänstepension – En av de viktigaste fackliga frågorna.

Många tycker att det är viktigt att själva kunna påverka när de ska gå i pension. Att känna sig tvingad att arbeta fast att hälsan sviker är ingen rolig tanke. Tjänstepensionen är ett betydelsefullt redskap för att människor ska ha råd och möjlighet att gå i pension på sina egna villkor. Därför är tjänstepensionen en […]

Läs hela inlägget